Condicions en estades de mascotes en l’hotel

 1. Només s’admeten gossos i gats, a les habitacions estàndard.
 2. S’admet com a màxim dues mascotes per habitació. Les reserves de les habitacions mai no podran ser exclusives per a mascotes.
 3. Les mascotes no podran fer ús de les zones comunes com ara restaurants, bars, spa, gimnàs, piscina, jardí, etc. Ni les indicades des de la direcció de l’hotel.
 4. L’ús de corretja és obligatori a zones comunes de l’hotel, i on així quedi indicat.
 5. Si la vostra mascota roman sola a l’habitació, heu d’evitar possibles inconvenients o molèsties a la resta de clients allotjats, per lladrucs o plors, així com desperfectes al mobiliari de l’habitació.
 6. El servei de neteja d’habitacions només es durà a terme si el client informa que la mascota no és a l’habitació o si consta el cartell verd.
 7. En cas de soroll o molèsties ocasionades per part de la mascota, l’hotel es reserva el dret d’expulsar el client i la mascota.
 8. No es permet a la mascota fer ús dels banys o dutxes de les habitacions.
 9. Preguem no deixin pujar a les mascotes als llits, sofàs, ni fer ús de les tovalloles de l’hotel.
 10. En tot moment el client es fa responsable de la mascota i del comportament que tingui, així com dels desperfectes que pogués ocasionar durant la seva estada, ja sigui a terceres persones de les instal·lacions de l’hotel. L’import dels desperfectes es carregarà a la factura final del client.
 11. El propietari de l’animal tindrà l’obligació de mantenir-lo al dia en les condicions higièniques i sanitàries degudes.
 12. No està permès que la seva mascota faci les seves necessitats al recinte de l’hotel. De fer-les al voltant de l’hotel, cal que arreplegueu les deposicions.
 13. El límit de pes acceptat a l’hotel, ho indica el mateix hotel, segons les possibilitats i la capacitat.
 14. Si l’hotel ho troba necessari, pot demanar un dipòsit a l’entrada de la mascota a l’hotel, per cobrir possibles desperfectes que la mascota pugui ocasionar.

Vostè millor que ningú coneix la seva mascota.
Comuniqueu a recepció qualsevol cosa que hàgim de conèixer.

Preus

El suplement serà de 13,75 € per nit.

Acceptació condicions

En fer la reserva o en arribar a l’hotel haurà de signar un document admeten conèixer i acceptar totes les condicions esmentades anteriorment.